iLMS知識社群ePortfolioeeClass學習平台空大首頁Login
Position: 余美枝 > 美勞
摺紙 牽牛花
by 余美枝 2013-12-25 13:50:58, Reply(0), Views(758)

                        牽牛花摺紙是之前沒事的時候摺的

                        摺了很多很多有一些放到盒子收藏

                       原本想把它變成一幅畫

                       變成畫之後又一定要裱框

                      太占空間了於是就放棄了

Reply