iLMS知識社群ePortfolioeeClass學習平台空大首頁Login
Position: 余美枝 > 蝶谷巴特
蝶古巴特-花盆
by 余美枝 2013-11-27 17:55:04, Reply(2), Views(2130)

                              你猜到這花盆是用什麼做的嗎?

                             兒子說很漂亮請我不要帶它出門

                            他說帶出門會壞掉

                           剛剛整理時把筆放到裡面

                           發現當筆筒也OK

                          我覺得也可當燈罩

                           你猜到了嗎?   是飲料的胖胖杯

                        

                                    *用海綿拍上壓克力漆


                                      *上好漆的樣子


                            *拼貼完成

                            其實我只貼一張(簡簡單單)也很美   


                            *過年拜拜的鳳梨

                            祝大家旺旺旺旺.......

                           (不是狗叫聲)


Reply(2)
讚!
您好
謝謝您~
祝福您~
Reply