iLMS知識社群ePortfolioeeClass學習平台空大首頁Login
Position: 陳筠亞 > 心情寫真
步步驚心
by 陳筠亞 2012-03-18 11:41:33, Reply(0), Views(1785)
 
 
 
穿越時空 進入歷史 與他狠狠的愛一回 再也不枉此生~
第一最好不相見 就可不相戀
第二最好不相知 如此便可不相思
問世間情為何物 生生世世的愛恨糾葛 纏繞歲歲月月年年~
 
 
Attachments:
1. 1.jpg (9 KB)
2. 2.jpg (12 KB)
3. 3.jpg (13 KB)
4. 4.jpg (8 KB)
5. 5.jpg (9 KB)
6. 6.jpg (6 KB)
7. 7.jpg (8 KB)
8. 8.jpg (11 KB)