iLMS知識社群ePortfolioeeClass學習平台空大首頁Login
(2015-07-06) 城市公共事務專題 第02講
by 倪國俊 2015-07-06 14:28:59, Reply(0), Views(777)

城市公共事務專題 2

 

課程重點

高雄氣爆事件之防災安全

第一究氣爆案起訴及行政責任

第二節氣爆區道路通車及五月天獻唱活絡

第三節氣爆區志工辛勞

 

氣爆案起訴12氣爆案追行政責任


氣爆區志工辛勞 受災區道路通車


五月天氣爆區獻唱


 

 

Attachments:
2. 2-1.jpg (350 KB)
3. 2-2.jpg (380 KB)
4. 2-3.jpg (346 KB)
5. 2-4.jpg (385 KB)
6. 2-5.jpg (402 KB)
7. 2-6.jpg (318 KB)
8. 2-7.jpg (301 KB)
9. 2-8.jpg (307 KB)
10. 2-9.jpg (436 KB)