iLMS知識社群ePortfolioeeClass學習平台空大首頁Login
Position: 余美枝 > 手作雜貨
針插作法
by 余美枝 2013-12-25 16:19:02, Reply(0), Views(791)
                                  *用消失筆畫圖,繡(輪廓繡)3股線

                                      *繡(羽毛繡)

                                                       *綠色的部分完成

                                        *繡(法國結粒繡2圈)小一點可以繡1圈、4股線

                                                     *線拉2圈之後針往下刺

                                                    *整個完成

                                                      有任何不懂得可告知

 

                                               *取兩塊相同的布

                                               畫1公分的縫分

 

                                 *  用回針縫,縫一圈,留5公分翻面

                                                 *翻好面放入塑膠片

                                         *棉花中加入蠟

 

                                     *縫好就完成了      這作品是要送朋友的

 

 

 

 

 

Reply