iLMS知識社群ePortfolioeeClass學習平台空大首頁Login
Position: 余美枝 >
陶藝-柴燒
by 余美枝 2013-12-24 11:48:40, Reply(0), Views(780)

                                 在夢世代看到柴燒作品讓我想起老師的作品

                                這作品一部分的亮度如黃金色澤的美麗

                                 拍照技術不好無法拍出那感覺

                                 也謝謝老師和同學的照顧(感謝大家)

                                 我珍惜愛護它Reply