iLMS知識社群ePortfolioeeClass學習平台空大首頁Login
Position: 余美枝 > 蝶谷巴特
蝶古巴特-裂劑拼貼木器
by 余美枝 2013-11-27 17:37:10, Reply(0), Views(652)

這次拼貼加入裂劑的使用,個人不是很喜歡裂劑的感覺,比較喜歡素素的

因為朋友問我裂劑的使用,我只好示範一下,特別買了裂劑

希望大家會喜歡,這木盒原本就上好色了,只能加上面的顏色


這餐巾紙買了很久了一直沒有用到,沒想到拼貼上去還不錯


                            木紋也會影響到紋路裂的走向


                我還發現沒有塗底劑的地方,有塗到面漆也會裂


                    裂紋面漆塗的厚一點紋路就會裂的大一點

                    裂紋面漆塗少一點紋路就會裂的小一點

Reply