iLMS知識社群ePortfolioeeClass學習平台空大首頁Login
經典佳語 分享 (2)
by 陳貞鈺 2012-03-05 23:37:10, Reply(0), Views(1073)
 
經典佳語~分享 (2)

 

妙語在耳旁,快樂似天堂。

 

風趣一到,快樂報到。

 

學習用理智去追求心靈的快樂,

 

                                           也使自己洋溢著喜樂的香水。